Zabytki w Moguncji

Mimo zniszczeń wojennych śródmieście Moguncji, a zwłaszcza okolice katedry, odznaczają się niezwykłą urodą. Przepiękne stare uliczki i place, przy których wznoszą się gotyckie, renesansowe, barokowe lub rokokowe domy, pozwalają wierzyć, iż czas jest dla tego miejsca wyjątkowo łaskawy. Na północ od katedry stoi wspaniały Knebelscher Hof o konstrukcji wzorowanej na północnoniemieckiej odmianie renesansu: warto zobaczyć także szczególnie dobrze zachowane ulice Kirschgarten i Augustinerstrasse (w kierunku południowym). U wylotu tej ostatniej usytuowany jest kościół św. Ignacego (St. Ignazkirche): styl budowli waha się pomiędzy rokokiem a klasycyzmem. Przed świątynią znajduje się grobowiec Hansa Backoffena z imponującą rzeźbą Ukrzyżowania.

Nową atrakcją Moguncji jest niedawno otwarte Muzeum Okrętów Rzymskich (Museum für Römische Schiffahrt: wt.-nd. I0.00-18.00: bezpł.). w halt targowej na Holzhofstrasse umieszczono rzymskie okręty wojenne wykopane w mieście 10 lat temu.

Ludwigstrasse prowadzi do Schillerplatz i Schillerstrasse, przy której szeregiem stoją okazałe renesansowe i barokowe pałace, zajmowane dziś przez rozmaite instytucje. Na placu wybudowano również nowoczesną oryginalną fontannę, Fastnachtbrunnen, która swą nazwę zawdzięcza dorocznemu, hucznie w tych stronach obchodzonemu karnawałowi. Uroczystości mogunckie równać się mogą niemal ze słynnym karnawałem kolońskim.

Na wzgórzu, przy Gaustrassc, stoi XlV-wieczny kościół św, Stefana (St. Stephankirche: codz. 10.00-12.00 i 14.00-17.00). Gotycki budynek zkrużgankami posiada bezcenne witraże autorstwa Marca Chagalla. Rosyjski artysta żydowskiego pochodzenia, mieszkający po wojnie we Francji, zaprojektował je w 1976 roku na prośbę miejscowego proboszcza. Przewodnim tematem dzieła jest idea pojednania ukazana na przykładach Francji i Niemiec, chrześcijan i Żydów. Odznaczające się fantastyczną kolorystyką witraże umieszczono w dziewięciu oknach: ostatecznie zostały ukończone w listopadzie 1984 r., zaledwie kilka miesięcy przed śmiercią artysty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>