Wetzlar – dalszy opis

W sąsiedztwie ulokowało się muzeum obrazujące historię miasta, ze szczególnym uzwzględnieniem jego przemysłowych tradycji (Stadt- und Industriemuseum: godz. jw.: bezpł.). Ekspozycja szczegółowo opowiada dzieje Wolnego Miasta Cesarskiego w latach 11 KO-1830. Najnowsza historia Wetzlar’wiąże się z rozwojem przemysłu stalowego i optycznego. Podejmowane tutaj pionierskie próby Oskara Barnacka otworzyły drogę do upowszechnienia się małoobrazkowego aparatu fotograficznego na błonę 35mm. Wetzlar jest siedzibą firmy Leitz, czołowego producenta sprzętu fotograficznego.

Przemierzywszy dwa malownicze place, Kommarkt i Eisenmarkt, znajdziesz się w południowo-wschodnim zakątku starego miasta, gdzie są trzy małe muzea, z których każde zasługuje na nieco uwagi. Na pierwsze miejsce wybija się Kolekcja dr Irmgard von Lemmers-Danforth (Sammlung…: wt.-nd. 10.00-13.00 i 14.00-17.00: bezpł.) przy Kornblumengasse 1, stanowiąca wyjątkowo piękny zbiór renesansowych i barokowych mebli oraz przykładów sztuki dekoracyjnej z całej Europy, pomieszczony w gustownym miejskim pałacyku. Kilka kroków dalej, przy ulicy Hofstatt 19, otwarto Muzeum Sądu Apelacyjnego Rzeszy (Reichskammergeriehtsmuzeum: godz. jw.: bezpł.), poświęcone instytucji, której Wetzlar zawdzięcza swą sławę. Na koniec pozostaje jeszcze wizyta w Domu Jerusalema (Jerusalemhaus: wt.-nd. 14.00-17.00: bezpł.), przy Schillerplatz 5. Budynkowi z muru pruskiego przywrócono atmosferę owej epoki, gdy mieszkał w nim nieszczęśliwie zakochany młodzieniec, którego tragiczne dzieje stały się pierwowzorem losu Wertera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>