Spira – dalszy opis

Przy Domplatz, na południe od katedry, w zwieńczonym trzema wieżami pałacowym budynku mieści sięMuzeum Historyczne Palatynatu (Historischcs Museum der Pfalz: wt. i czw.-nd. 10.00-18.00, śr. 10.00-20.00: 8 DM). Lkspozycje muzealne prezentują głównie przedmioty znalezione w cesarskich grobacli w katedrze, prawdziwą perłę kolekcji stanowi pochodzący z epoki brązu Zloty Kapelusz z Schifferstadt (nazwany tak od pobliskiego miasta, w którym dokonano znaleziska). Tutaj także można podziwiać cenne przedmioty należące do świątyni, zgromadzone w Skarbcu, W tym samym budynku ulokowało się Muzeum Wina (Weinmuscum). które skupia wszystko, co tylko posiada związek z produkcją i konsumpcją wina. Podobno w zbiorach znajduje się najstarsza na świecie butelka wina z 300 r. n.e.

Niedaleko muzeum, po drugiej stronic Grossc Pfaffengasse leży dawna dzielnica żydowska. Znajduje się lu XIi-wieczna rytualna łaźnia żydowska (Judenbad: IV-X codz. 10.00-12.00 i 14.00-17.00: I DM). Jest to najstarsza i najlepiej zachowana mykwa w całych Niemczech.

Na północ od katedry brzegi rzeki spina most z XIV stulecia, Sonnenhriicke. Opodal mieści się XVlII-wicczna Gospoda pod Półksiężycem (Wirtschaft zum Halbmonde), zbudowana z pruskiego muru i ozdobiona oryginalnym, wielobocznym oknem. Również na północ od katedry, po drugiej stronie Hasenpfulstrasse, stoi XVlII-wieczny klasztor św. Magdaleny (Kloster St. Magdalena), którego barokowy kościół odznacza się nastrojowym wnętrzem. W przyklasztornej szkole, w latach 1923-31, nauczycielką była Edyta Stein, znana szeroko z prac filozoficznych karmelitanka żydowskiego pochodzenia, która zginęła w komorze gazowej Oświęcimia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>