Południowe stare miasto – Frankfurt cz. II

Pokonując niewielki odcinek na północny zachód ulicą Münzgasse, odnajdziesz niegdysiejszy klasztor karmelitów (Karmeliterkloster: wt.-nd. 11.00-18.00: 3 DM), późno- gotycką budowlę, odrestaurowaną z uwagi na niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju malowidła ścienne pędzla szesnastowiecznego artysty i przywódcy rewolucyjnego Jerga Ratgeba. Poważnie uszkodzone w wyniku działań wojennych dzieło przywrócono ostatnio do dawnej świetności dzięki skurpulatnym pracom konserwatorskim. Następstwem użycia przez Ratgeba tempery jest bladość malowidła. Cykl w krużgankach ilustruje historię biblijną: w refektarzu ukazane zostały sceny z życia proroka Eliasza oraz dzieje misji i męczeństwa mnichów karmel kańskich w Ziemi Świętej.

Pozostałą część klasztoru zajmuje Muzeum Prehistorii (Museum für Vor-und Frühgeschichte), do którego wchodzi się osobno od Kannelitergasse (wt. i cz.-nd. 10.00 – 17.00, śr. 10.00-20.00: 5 DM). Na interesującą kolekcję składają się znaleziska archeologiczne z Bliskiego Wschodu oraz klasycznej Grecji i Rzymu: główna jednak część ekspozycji poświęcona została wykopaliskom prowadzonym na terenie Frankfurtu. W transepcie byłego kościoła przyklasztornego umieszczono relikty pochodzące z różnorodnych osad prehistorychnych: zwróć uwagę na przedmioty odkryte w grobowcu wojownika z epoki żelaza. Nawę w całości wypełniają zabytki rzymskie: kamienne pomniki, szkło, ceramika, broń i biżuteria, wiele z nich odkopano w osadzie Nida, położonej w granicach dzisiejszego Frankfurtu. Na koniec, w bocznej kaplicy obejrzeć można spory zasób kosztowności odnalezionych w grobowcach starożytnych Germanów i Franków, a także wczesnośredniowieczne przedmioty artystyczne pochodzące z miejscowych wykopalisk.

Niezbyt daleko, przy Untermainkai 14-15, mieści się Muzeum Żydowskie (Jüdisches Musuem: wl. i cz.-nd. 10.00-17.00, śr. 10.00-20.00: 5DM, sb. bezpł.), rekonstruujące historię wspólnoty tutejszejszych Żydów, która stanowiała niegdyś jedną z najmajęt- niejszych i najbardziej liczących się grup społecznych Frankfurtu, liczebnością ustępując tylko diasporze berlińskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>