Marburg

Kolebka Hesji i jej pierwsza solica, MARBURG, leży na zboczu doliny Lahnu, ok. 30 km w górę rzeki od Giessen, Patrzącemu z oddali zdaje się labiryntem wąskich uliczek, krętych zaułków i ciasno przytulonych do siebie średniowiecznych domów. Miasto dzieli się wyraźnie na część dolną i górną, nad którymi dominują odpowiednio kościół św. Elżbiety oraz zamek, dwie z najwspanialszych zabytkowych budowli w Niemczech. Cały zresztą zespół miejskich zabudowań pod wieloma względami zasługuje na najwyższą uwagę, jako że wojna obeszła się z Marburgiem wyjątkowo łaskawie. W dobie reformacji landgraf Filip Wspaniały zniósł kult św, Elżbiety, własnej antenatki, który do tamtej pory przyciągał do miasta zastępy pielgrzymów z północnej Europy. W roku 1527 założył pierwszy na świecie protestancki uniwersytet. Odtąd jego sprawy nieprzerwanie zaprzątają uwagę lokalnej społeczności. Obecnie niemal ćwierć ogólnej liczby mieszkańców, w ten bądź inny sposób, związana jest z uczelnią, zaś obecność 15 tys. studentów nadaje swobodny ton tętniącej życiem atmosferze miasta. Marburg posiada dobre połączenia kolejowe i drogowe z Frankfurtem, Kassel i Koblencją. Gdziekolwiek znalazłbyś się, warto nadłożyć drogi, by odwiedzić koniecznie to jedno spośród wszystkich miast Hesji.

Większą część jego obszaru zajmują dziś nowoczesne budynki uniwersyteckie, jednakże samo centrum dolnego miasta (Untersladt) zachowało swój trzynastowieczny kształt. W owym czasie stanowiio ono własność Zakonu Krzyżackiego (zob.: Niemcy. Część południowa), którego „misyjna” działalność złowrogo odcisnęła się na kartach naszej historii. Jego agreswne dążenia zwrócone były na wschód Europy, gdzie pod pretekstem chrystianizacji ludów nadbałtyckich rycerze zakonni, nie przebierając w środkach, toczyli krwawą i bezlitosną walkę o rozszerzenie niemieckich wpływów. Nie cofali się nawet przed ludobójstwem. Zważywszy ich okrucieństwo, ironią napełnia świadomość, jak wielką czcią otaczali św. Elżbietę (zob. ramka sir. 48), trudno bowiem wyobrazić sobie większy kontrast wobec jej miłosierdzia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>