Kościół św. Elżbiety – dalszy opis

W pobliżu, w północnej części wspomnianego wyżej trójlistnego krzyża, który zamyka plan kościoła od strony ołtarza głównego, otwiera się chór św. Elżbiety (Eiisabeth-Chor). Jego środek zajmuje strzeliste mauzoleum, gdzie trumna z prochami świętej umieszczona została w miejscu jej pierwotnego spoczynku. Zwróć uwagę na płaskorzeźby zdobiące piedestał: zamiast królów i biskupów opłakujących zazwyczaj czcigodnego zmarłego znaleźli się tu żebracy i kaleki. Najwspanialszy spośród ołtarzy świątyni poświęcony jest Najświętszej Marii Pannie. W predellę została zręcznie pizez Juppego wkomponowana znacznie starsza i otaczana kultem Pieta. Malowidła ścienne ukazujące żywot Elżbiety przez długi czas pozostawały niewidoczne, odkryto je dopiero w naszym stuleciu.

Główne prezbiterium, albo Hochchor, do dziś zachowało swój oryginalny trznaslo- wieczny wystrój: ołtarz główny o dziwnym kształcie kościelnego narteksu, stalle oraz okna witrażowe. Niektóre z witraży uległy zniszczeniu, przetrwał szczególnie piękny cykl ilustrujący Ukrzyżowanie. Po północnej stronic, w byłej zakrystii, można podziwiać najciekawsze skarby sztuki sakralnej należące do kościoła, wśród nich olśniewający zloty relikwiarz. Przechowywał on relikwie św. Elżbiety do chwili, gdy w XVI w. landgraf Filip Wspaniały dokonał ich pochówku. Raz jeszcze sceny z życia świętej można obejrzeć na płaskorzeźbach pokrywających wieko relikwiarza.

Południowa część trójlistnego krzyża nosi nazwę chóru landgrafów (Landgrafen-Chor) i pełni rolępanteonu władców Hesji. Jako pierwszy w rzędzie, patrząc od strony wschodu, znajduje się tu grobowiec szwagra Elżbiety, Konrada: czwarty z kolei – wyróżniający się doskonałością artystycznego wykonania – upamiętnia Henryka 1, pierwszego landgrafa heskiego. Jedyny alabastrowy intruz pośród kamiennych sarkofagów należy do ojca Filipa Wspaniałego, landgrafa Wilhelma 11, który został tu wyobrażony w budzącej grozę postaci rozkładającego się trupa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>