HESJA CZ. II

Był to również okres politycznych przetargów, dyplomatycznych zabiegów i zakulisowych starań miejscowej arystokracji, zmierzającej do skłócenia ze sobąAustrii i Prtts. Hessen-Kassel opowiedziało się po niewłaściwej stronie i zostało wchłonięte przez ekspansywne Królestwo Prus w !866 r. Hessen-Darmstadt dzięki sprytniejszej polityce obroniło swą niezależność, aby w pięć lal później wejść w skład nowo powstającej Wielkiej Rzeszy Niemieckiej.

Obecnie Hesja jest jednym z najlepiej prosperujących krajów związkowych, którego centrum stanowi Frankfurt nad Menem, miasto o iście amerykańskiej dynamice rozwoju. Wprawdzie nadal zlewisko Renu i Menu pozostaje tradycyjnie siedzibą przemysłu ciężkiego, jednakże prawdziwie krociowe zyski są dziełem skupiających się we Frankfurcie banków oraz nowoczesnego przemysłu telekomunikacyjnego, które wspólnie decydująo ekonomicznej potędze tego regionu, Miastami przemysłowymi są także dwie niegdysiejsze stolice, Kassel i Darmstadt. Oba poważnie ucierpiały w czasie wojny, oba jednakże godne są odwiedzenia z uwagi na bogatą artystyczną spuściznę przeszło- ści. Poza tym, pomijając mniejsze ośrodki przemysłowe, większość mieszkańców Hesji utrzymuje się z rolnictwa lub turystyki.

Do piękniejszych miast należy stary Marburg, siedziba jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Niemczech. Wraz z pobliską doliną rzeki Lahn stanowi wielką atrakcję dla zwiedzających. To samo rzec można o barokowej Fuldzie, skąd łatwo dotrzeć na wzgórza Vogelsbergu i Rhónu. Nie sposób ominąć Rheingau – jest to, cieszący się zasłużoną choć na nieszczęście zbyt wielką wśród turystów popularnością, malowniczy odcinek Renu. Leży on na zachód od Wiesbaden, stolicy kraju związkowego (Bundesland), która czerpie znaczne korzyści ze znakomicie prosperujących lokali rozrywkowych i hazardowych.

Hesja posiada dogodne połączenia komunikacyjne: we Frankfurcie znajduje się największy europejski port lotniczy, można również korzystać z dobrze rozwiniętej sieci kolejowej i drogowej. Do położonych bardziej na uboczu rejonów (np. w okolice Vo- gelsbergu), najlepiej wybrać się samochodem. Ceny noclegów w większości miast przewyższają średnią krajową, za to okolice wiejskie oferują gościnę taniej niż gdziekolwiek indziej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>