Gochem

Kolejne miasteczko to COCHEM, na północnym brzegu rzeki: w sezonie zostaje opanowane całkowicie przez turystyczną szarańczę, dlatego lepiej omijać je wówczas z daleka. Godny zwiedzenia jest przede wszystkim zamek (15.III-31.X 9.00-17.00: 3 DM), jedna z najsłynniejszych zabytkowych rekonstrukcji Nadrenii-Palatynatu. Jej pierwowzór, zbudowany pomiędzy XI a XIV wiekiem, spłonął w 1689 r. w pożarze, któremu z entuzjazmem przyglądali się francuscy żołnierze. Dzisiejszy gmach imponować mógłby wyniosłymi murami i grupą baszt, gdyby nie fakt, że jest tylko namiastką kopiującą pierwotny zamek. Wystrój wnętrza stylizowany jest na średniowiecze, znajduje się tu również parę pięknych, renesansowych mebli.

W pozostałej części miasta nic ma nic szczególnie interesującego: mieszkańcy żyją bądź z hotelarstwa, bądź ze sprzedaży autokarowym turystom piwa Stein s i zabawnych kapeluszy. Cochem posiada typowy rynek, okolony domami z pruskiego muru oraz stateczny barokowy ratusz. Zaraz za nim wznosi się kościół św. Marcina (St. Martinskirche) z oryginalną wieżą, która kształtem przypomina rokokowy żołnierski hełm. Jest to jednak powojenna rekonstrukcja kościoła pochodzącego z IX w. W znakomitym stanie przetrwały fragmenty staiych murów miejskich oraz trzy klocowate bramy wjazdowe. Spod Enderttor, jednej z nich. prowadzi wyciąg krzesełkowy na szczyt wzgórza Pinnerkreuz (codz. 9.00-18.00: 5.50 DM), skąd podziwiać można nadmozelskicpejzaże. Należy nadto zachować chłodny dystans wobec lokalnych propozycji reklamowych, które zachęcajądo zobaczenia siedziby Brauseley – rzekomo mozelskiej odpowiedniczki nadreńskiej Lorelei: nie ma tam nic ciekawego ani ładnego.

Biuro informacji turystycznej w Cochem mieści się przy Enderplatz (VI1-X pn.-pl. 9.00-13.00 i 14.00-17.00, sb. 10.00-15.00: XI-V pn.-pt. 9.00-13.00 i 14.00-17.00: »02671/3971). Większość licznych tu hoteli jest droga i zawsze zajęta. Najłatwiej o miejsce w Haus Karina, Zehnthausstr. 48 («02671/3482: ), i Zw Weinhexe, Ha- fenstr. 1 («02671/8482: ©). Przy Klottcner Str. 9, na południowym brzegu Mozeli, jest schronisko młodzieżowe («02671/8633: fj)). Miasto ma cztery kempingi, najłatwiej dostępny jest Schausten, Enderstr. 124 («02671/7528).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>