Domfreitiof – dalszy opis

W XVlII-wiecznym Heiltumskammer, po wschodniej stronie katedry, przechowywana jest najcenniejsza relikwia katedry Tunika Chtyslusa – szata, w której -jak podaje tradycja – został ukrzyżowany Jezus. Najbliższe wystawienie relikwi odbędzie się w okolicy kwietnia i maja 1996 r. W Skarbcu (Schatzkammer: pn.-sb. 10.00-12.00 i 14.00-16.00/17.00, nd. 14.00-16.00/17.00: I DM,) znajduje się wiele prac miejscowych złotników, m.in. przenośny ołtarz z X w., jak też duża liczba iluminowanych manuskryptów: najwcześniejszy, powstały w VI w., pochodzi z Bizancjum.

Z krużganków roztacza się ładny widok na kompleks katedralny i sąsiadujący z nim kościół Najświętszej Marii Panny (Liebfrauenkirche). Jest to jeden z najstarszych gotyckich kościołów niemieckich, którego budowę rozpoczęto w 1235 r. na terenie południowej części podwójnego kościoła Konstantyna. Rzut poziomy budynku ma kształt rotundy z nałożonym na nią krzyżem. Gmach posiada sklepienie podtrzymywane przez dwanaście kolumn, co stanowi nawiązanie do liczby dwunastu apostołów. Uwagę przykuwa wykonany z marmuru barokowy grobowiec wojowniczego arcybiskupa Karla von Metternich: ponurej atmosfery przydają świątyni ciemne, współcześnie wykonane witraże.

Z północnej strony katedry, przy Windslrasse znajduje się Muzeum Biskupstwa (Bischöfliches Museum: pn.-sb. 9.00-13.00 i 14.00-17.00, nd. 13.00-17.00: 2 DM). Do najcenniejszych eksponatów należą freski portretowe z pałacu cesarskiego z IV w. n.e. i pochodzący z epoki karolińskiej cykl fresków z nieistniejącego już dziś kościoła św. Maksyma. W górnej części mieści się kolekcja rzeźb z oryginalnymi figurami z fasady kościoła NMP i dystyngowany Pomnik Arcybiskupa Jakuba von Sierck, wyrzeźbiony przez Nicolausa Geriiaerta von Leyden.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>