Bingen i okolice – kontynuacja

Kilka kilometrów na północ od Bingen wznosi się Burg Rheinstcin (9.00-17.00/19.00, w zależności od pory roku: 4,50 DM). Nieszczęsny zamek padłofiarąX!X-wiecz- nej, romantycznej mody na kopiowanie śreniowiecznych warowni: w 1823 r, książę praski Fryderyk Ludwik nakazał przebudowę odziedziczonej przez siebie Xllł-wiecz- nej rezydencji, czyniąc z niej swą letnią siedzibę. Obecny właściciel, śpiewak operowy, godnie kontynuuje tradycję tandetnej imitacji, wynajmując zamek na „średniowieczne” bankiety. W pobliskim Trechtinghausen znajduje się kemping, Am Morgenbaeh I («06721/6133).

Bacharach 10 km w dół rzeki leży BACHARACH, zwane przez Rzymian Baccaracum, od kamiennego ołtarza stojącego niegdyś na izece, który poświęcony był Bachusowi. W 1850 r. ołtarz wysadzono w powietrze, by nie utrudniał żeglugi: do dziś przetrwały za to w dobrym stanie fragmenty starych murów miejskich. Wiele domów z pruskiego muru stoi przy rynku i Bluchcrstrasse. Wzniesiony przy rynku kościół św. Piotra (Peterskirche) z zewnątrz utrzymany jest w stylu gotyckim, wewnątrz zaś późnoromańskim. W kanciasto wyglądającym zaniku Stahlcck mieści się teraz schronisko młodzieżowe («06743/1266: (!). Z olbrzymiego placu Posthof, okolonego domami z pruskiego muru, dobrze widoczna jest Wernerkapelle, niedokończona gotycka kaplica z czerwonego piaskowca.

Biuro informacji turystycznej mieści się przy Oberstr. I (pn.-pl. 8.30-12.00 i 14.00- i 7.00. śr. do 19.00, sb. 10.00-12.00: «06743/1297). Dużo hoteli znajduje się przy

Blücherstrasse, Langcrstrasse i Oberstrasse, najlepsze to Allkölnischer Hof, Blücherstr 2 («06743/1339: ) i Gelber Hof, Blücherstr. 26 («06743/1017:). Kemping jest przy Strandbadweg («06743/1752).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>