Daily Archives 4 grudnia 2015

Saarburg

SAARBURG znajduje się 24 km na południe od Trewiru, przy linii kolejowej do Saarbrucken. Mimo, że nie leży w dolinie Mozeli, uchodzi jednak zwyczajowo za miasto do niej przynależne, z uwagi na charakterystyczny, z lekka galijski klimat, jaki tu panuje, typowy dla obszaru pomiędzy granicą francuską a Renem, odmienny od atmosfery pozostałej części Niemiec. Przez długie lata Saarburg pozostawał przedmiotem sporu między Francją i Niemcami. Przechodził z rąk do rąk, nierzadko palony w odwecie przez uchodzące wojska francuskie. Szczęśliwie przetrwały po dziś dzień nietknięte fragmenty dawnych fortyfikacji, jak i ruiny zaniku z wysoką, dobrze zachowaną wieżą, górującą nad doliną Saary. Na starym mieście, pomiędzy domami o barwie jasnego różu i zieleni, spływa szeregiem kaskad z wysokości 20 m niewielki dopływ Saary, Leuk- bach. Wokół pną się winoroślą, z których produkuje się wino Snarburgcr liausclt. Lokalną atrakcjąjest stara odlewnia dzwonów (Glockcngiesscrei), w której dzwony odlewane są wedle metod niewiele różniących się od tych sprzed wieków. Zwiedzaćjąmożna po uprzednim ustaleniu terminu w biurzeinformacji turystycznej, Graf-Siegfried-Str. 32 (pn.-pt. 9.00-17.00, sb. 10.00-17.00: «0658I/8I215). Rejsy wycieczkowe statkiem wzdłuż Saary i do Luksemburga prowadzi Saar Personenschiffahrt, Laurenliusberg 5 («00581/5605). „

czytaj więcej

Wormacja

Otojedno z wiekopomnych miejsc Zachodu, tu była świątynia Rzymian, królewska twierdza Nibelunga, pałac Karola Wielkiego, dwór księcia biskupa Wormacji. Inskrypcja na katedrze w Wormacji. 40 kilometrów na południe od Moguncji leży dawne miasto cesarskie WORMACJA (Worms). Na jej obszarze wznosiły się przed wiekami osady plemion celtyckich, wyparte w czasach późniejszych przez rzymskie kohorty. W V w. Wormacja przez krótki czas pełniła rolę stolicy królestwa Burgundów. Jego dzieje stały się kanwą słynnego niemieckiego eposu narodowego, Pieśni o Nibehmgach (zob. ramka). Wormacja była ulubioną siedzibą monarchów, tutaj odbyły się cesarskie zaślubiny zarówno Karola Wielkiego, jak i Fryderyka Barbarossy. Tutaj w roku 1122 zawarty został pierwszy konkordat kładący kres waśniom pomiędzy cesarstwem i stolicą papieską. Miasto rozkwitło wspaniale w epoce średniowiecza i przez pewien czas odgrywało ważną rotę polityczną w dziejach narodu, stając się siedzibą sejmu Rzeszy. Do historii przeszły obrady w 1521 r,, zakończone wydaniem edyklu skazującego na banicję Marcina Lutra. Niestety, większość budowli będących świadkami wspaniałych dziejów Wormacji unicestwiła wojna o sukcesję toczona przeciw Francuzom: kilka ocalałych zabytków zdobi nowoczesne i funkcjonalne powojenne centrum dzisiejszego miasta. Przed wiekami Wormację obdarzono przydomkiem „Mała Jeruzalem” z uwagi na liczebność tutejszej społeczności żydowskiej: ocalałe ślady jej kultury należą do ważniejszych pamiątek wielkiego niegdyś dziedzictwa kulturowego diaspory w Niemczech.

czytaj więcej